วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
            ชมรมกอล์ฟอำเภอนาแก ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากการร่วมตัวกันของ ข้าราชการ ,พ่อค้า,ประชาชน ที่มีความสนใจและชื่นชอบในเล่นกีฬากอล์ฟ และเป็นการพบปะสังสรรค์กันสำหรับข้าราชการในเวลาว่างเว้นจากการงาน สำหรับในส่วนของ พ่อค้าและประชาชน ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านธุรกิจหรือติดต่อทางธุรกิจ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานราชการ,บริษัท,ห้างหุ้นส่วนฯ และ ร้านค้าต่างๆ อนึ่งเพื่อเป็นสร้างความสมัคร สมาน สามัคคี ขององค์การต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาบอำเภอนาแก ต่อไป

พันธกิจ
 กำลังปรับปรุง...

ภารกิจ
กำลังปรับปรุง...

เป้าหมาย
กำลังปรับปรุง...

สัญลักษณ์สีชมรม
 กำลังปรับปรุง...

สัญลักษณ์ชมรม
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 2
 คำขวัญชมรมฯ
กำลังปรับปรุง...

นิยามชมรมฯ
กำลังปรับปรุง...